PODJEMNA POGODBA: KAJ JE IN KDAJ SE UPORABLJA?

Standard

Dandanes poznamo več različnih poslovnih pogodb, ki so narejene in podpisane z namenom natančne določitve določenih dogovorov. Med vsemi pogodbami je ena izmed najbolj pogostih podjema pogodba. Kaj določuje? Podjemna pogodba gre za pogodbo o delu, ki jo skleneta podjemnik in naročnik. Pogodba natančno določuje delovne obveznosti, s katero se izvajalec zavezuje, da bo delo opravil, naročnik pa, da bo to delo plačal. Sklenitev podjemne pogodbe seveda nima predpisane oblike, saj gre za bolj dogovor med naročnikom in izvajalcem. Sklene se lahko tudi ustno, vendar je vedno znova bolje, da se podjemna pogodba sklene tudi pisno. Tako v primeru določenih težav ni veliko dokazil. S tem se najlažje izognete določenim nesporazumom oziroma temu, da delo ali plačilo ne bi bilo popolno.

Podjemna pogodba zahteva doslednost

Podjemna pogodba, tako kot katerakoli druga pogodba se mora pred podpisom natančno prebrati. Obseg del je lahko zelo širok. Obligacijski zakonik določa, da se lahko v sklopu podjemne pogodbe opravljajo razna dela – tako telesna kot tudi umska. V dejanski praksi pa se podjemna pogodba največkrat sklepa za razna fizična dela, popravila, čiščenje ali razna obrtniška dela. Vsekakor je ravno zaradi tega v Sloveniji ta vrsta pogodbe zelo pogosta. Na podjetniškem področju pa se podjemna pogodba sklepa na področju znanosti, umetnosti ali književnost. Continue reading

Do nepremičnine v Ljubljani na dražbi

Standard

Od samega začetka človeštva so se ljudje nekam zatekali, kjer so poiskali svoj mir in počitek. Kjer je bilo vse domače in prijetno. Temu pravimo naš bivalni prostor. Ne glede na to ali gre za hišo, stanovanje ali kakšen drug objekt. Toda do te je običajno težko priti, sploh danes, ko so cene vrtoglave, pa tudi če niso, se borimo iz dneva v dan, saj je inflacija načela že vso državo in večji del sveta. Če pa nam kljub vsemu gre zelo dobro, smo med srečneži, kateri si lahko privošči svoj lastni prostor. In, če živite v Ljubljani, potem so nepremičnine Ljubljana kot nalašč za vas.

Na kakšen način kupujete? Kje boste iskali nepremičnine Ljubljana? Med raznimi oglasi seveda. Vendar pa obstaja tudi druga možnost, ki pa je lahko kar precej ugodnejša za nas od drugih in sicer nakup nepremičnine Ljubljana na dražbi. Ker gre za nepremičnine, katerim se »mudi« prodati, bo že izklicna cena občutno nižja, kot bi stala nepremičnina sicer. Potem pa upamo, da smo eden redkih interesentov in po tej ceni neremičnina postane naša. Ali pa vsaj približek tej ceni. Ena takšnih možnosti je dražba123. Continue reading

PORAVNAVA – PRAVIČNA REŠITEV ZA VAS

Standard

Nesreča žal nikoli ne počiva. V vsakem trenutku se lahko zgodi, pa naj si bo to na cesti, v službi, doma ali kje drugje. Če že pride do nesreče, si seveda želimo, da bi bile posledice čim manjše, pa tudi to, da bi v primeru, da do nje ni prišlo po naši krivdi, dobili pravično in dovolj visoko odškodnino. Poravnava je rešitev za vas v vseh takšnih primerih – pri delovni nesreči, nezgodi, ki se vam zgodi na javnem mestu, prometni oziroma kakšni drugi nesreči!

Če ste imeli to nesrečo, da se vam je morda pripetila kakršna koli nezgoda, pri kateri ste bili oškodovani oziroma zanjo niste bili sami krivi, potem je prav, da čim prej poskrbite tudi za to, da vložite odškodninski zahtevek in tako dobite, kar vam pripada po zakonu. Poravnava vam omogoča, da kar se da hitro in na za vas najbolj enostaven način pridete do svojega denarja oziroma odškodnine, ki jo izplača zavarovalnica. Višina odškodnine je odvisna od same narave poškodbe ter še drugih različnih okoliščin, zagotovo pa je prav, da jo zahtevate, ne glede na to, kakšna je njena višina, saj vam ta enostavno zakonsko pripada, zato bi bilo to škoda ne izkoristiti. Continue reading

Blagovna znamka

Standard

Kadar pomislimo na najbolj prepoznavne blagovne znamke na svetu, jih lahko večinoma ločimo v dve kategoriji. Prve so blagovne znamke z dolgo tradicijo, ki po starosti večinoma prekašajo povprečnega človeka, druge pa so znamke, ki so sveže in nove, ter so ustvarile »bom« v zadnjem desetletju ali celo zgolj v zadnjih letih. Jasno je torej, da je na globalnem trgu še vedno dovolj prostora za nova imena in nova uspešna podjetja, pa naj ta ponujajo storitve ali proizvode, vendar pa mora vsaka nova blagovna znamkavključevati kar nekaj obveznih sestavin, če želi uspeti. Continue reading

Pogodba o zaposlitvi

Standard

Pogodba o zaposlitvi je osnovni dokument s katerim delavec in delodajalec opredelita medsebojne pravice in obveznosti iz delovne zakonodaje. Zakon, ki v osnovi ureja razmerja med delavcem in delodajalcem je Zakon o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ). Osnovni namen pogodbe o zaposlitvi je ureditev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovega razmerja in, ki temeljijo na opravljanju dela in vključitvi delavca v socialno zavarovanje.

Zakon o delovnih razmerjih med drugim določa dve temeljni obliki zaposlitve, to sta zaposlitev za določen čas ter zaposlitev za nedoločen čas.

Zaposlitev za določen čas je namenjena zaposlovanju delavcev za presežna dela ali drugače rečeno za primer povečanega obsega del v podjetju ima delodajalec možnost zaposliti delavca za dobo 2. let na podlagi pogodbe za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se podpisuje za določeno delovno mesto, v kolikor se delovno mesto delavca spremeni je lahko zaposlen zaradi prerazporeditve na drugo delovno mesto ponovno za določen čas 2. let. Continue reading

Subvencija za zaposlitev

Standard

Zaradi velikega števila brezposelnih je tudi pri nas vsako leto na voljo kar nekaj spodbud s strani države oziroma Evrope, ki naj bi pomagale, da bi se število zaposlenih povečalo. Med njimi so najbolj znane subvencije za prvo zaposlitev mladih in subvencije, ki spodbujajo k podjetništvu oziroma brezposelnim olajšujejo stroške poslovanja, v kolikor se odločijo za pot samostojnih podjetnikov oziroma odprejo drugo obliko podjetja. (Največkrat gre seveda za odločitev za status s.p.-ja, saj je za odprtje d.o.o. potrebno vložiti osnovni kapital v višini 7.500 evrov, ki ga brezposelni običajno nimajo, druge oblike podjetij pa so ljudem večinoma manj znane, čeprav se je možno odločiti tudi za družno z neomejeno odgovornostjo, zavod in podobno.)

Najbolj znana med vsemi subvencijami je subvencija za samozaposlitev. Gre za subvencijo, ki jo naša država črpa iz Evrope, pot do nje pa je precej preprosta. Prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, ki se odloči, da bi želel na lastno pot, mora o tej želji obvestiti svojega svetovalca, ta pa ga nato prijavi v program, skozi katerega bodo ocenili njegovo primernost za sredstva in brezposelni osebi nudili izobraževanje iz podjetništva (izobraževanje je obvezno in brez njega ne more podpisati pogodbe). Continue reading

Pogodba o delu

Standard

Kaj vam nudi pogodba o delu?

Pogodba o delu ali podjemna pogodba je legalna oblika opravljanja skoraj kateregakoli dela, ki pa je za izvajalca lahko zaradi visokega davka precej neugodna. Ker pa pogodba o delu zajema zelo široko področje tako fizičnih kot intelektualnih storitev, je kljub temu zelo dobrodošla pri tistih, ki nimajo stalnega dohodka ali tako visokega in rednega dohodka, da bi si lahko privoščili opreti s.p.

Pogodba o delu je visoko obdavčena z razlogom: v duhu časa in visoke brezposelnosti, ki je zajela Slovenijo, je večji del pozornosti usmerjen v aktivno politiko zaposlovanja mladih, s čimer bi se jim lahko zagotovila varna finančna in socialna prihodnost. Tega pogodba o delu namreč ne zagotavlja, pogodba o zaposlitvi pa je rizična tako za delojemalca kot delodajalca, sploh v primeru, ko na eni ali drugi strani pride do nespoštovanja pogodbenih členov in vsesplošnega nezadovoljstva. Continue reading

Odškodninski zahtevek

Standard

Odškodninski zahtevek je sredstvo, s katerim oškodovanec uveljavlja svojo upravičenost do povrnitve nastale škode. Pri tem mora skozi proces uveljavljanja upravičenosti. Gre za odškodninski postopek, ki je pogoj za uveljavitev upravičenosti do povračila nastale škode. Zahtevek mora biti pravilno sestavljen. Osnova za sestavo je vsa potrebna dokumentacija. Ta dokumentacija dokazuje upravičenost do povrnitve nastale škode. Na podlagi zbrane vse potrebne dokumentacije se lahko sestavi odškodninski zahtevek. Odškodninski zahtevek se nato naslovi na odgovorno osebo. Največkrat se za zahtevek uporabljajo obrazci, ki so lahko enaki ali različni. Enaki obrazci so v primeru, da gre za isto zavarovalnico ter enako škodo oziroma obliko zavarovanje. Tako imamo lahko obrazce za avtomobilska zavarovanja, premoženjska zavarovanja ter ostala zavarovanja. Continue reading