Pogodba o delu

Standard

Kaj vam nudi pogodba o delu?

Pogodba o delu ali podjemna pogodba je legalna oblika opravljanja skoraj kateregakoli dela, ki pa je za izvajalca lahko zaradi visokega davka precej neugodna. Ker pa pogodba o delu zajema zelo široko področje tako fizičnih kot intelektualnih storitev, je kljub temu zelo dobrodošla pri tistih, ki nimajo stalnega dohodka ali tako visokega in rednega dohodka, da bi si lahko privoščili opreti s.p.

Pogodba o delu je visoko obdavčena z razlogom: v duhu časa in visoke brezposelnosti, ki je zajela Slovenijo, je večji del pozornosti usmerjen v aktivno politiko zaposlovanja mladih, s čimer bi se jim lahko zagotovila varna finančna in socialna prihodnost. Tega pogodba o delu namreč ne zagotavlja, pogodba o zaposlitvi pa je rizična tako za delojemalca kot delodajalca, sploh v primeru, ko na eni ali drugi strani pride do nespoštovanja pogodbenih členov in vsesplošnega nezadovoljstva.

Ko podpišete pogodbo o delu, se morate zavedati, da to ni pogodba o klasičnem delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas. Če ta vsebuje določila, ki sicer veljajo za zaposlitveno razmerje (8-urni delavnik, določeno obdobje dela, recimo 3 mesece, 6 mesecev ali eno leto), imate pravico zavrniti pogodbo o delu in zahtevati klasično zaposlitveno pogodbo. Ne pozabite, da vas bo pri tem podprla tudi zakonodaja. Če niste prepričani, kaj vam je ponujeno, se pred podpisom pogodbe obrnite na strokovnjaka, ki vam bo znal pravilno svetovati.

Pogodba o delu je legitimna takrat, ko delodajalec in delojemalec oz. ponudnik dela in naročnik, v pogodbi določita datum, do katerega mora biti delo opravljeno. Ko se izteče datum in je delo opravljeno, je tudi pogodba izpolnjena in preneha veljati. Če to orišemo na praktičnem primeru: recimo, da ste oblikovalec spletnih strani in z naročnikom sklenete pogodbo, v kateri so natančno določene njegove zahteve in opis vaših nalog, on pa se s podpisom obveže, da bo vam bo za delo plačal v dogovorjenem roku. Ko je vaša naloga opravljena in ko se izteče datum na pogodbi, do naročnika nimate več nobenih (pravno-formalnih) delovnih obveznosti.

Prednost pogodbe o delu je tudi v tem, da lahko opravljate dodatna dela tudi če ste v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.