PODJEMNA POGODBA: KAJ JE IN KDAJ SE UPORABLJA?

Standard

Dandanes poznamo več različnih poslovnih pogodb, ki so narejene in podpisane z namenom natančne določitve določenih dogovorov. Med vsemi pogodbami je ena izmed najbolj pogostih podjema pogodba. Kaj določuje? Podjemna pogodba gre za pogodbo o delu, ki jo skleneta podjemnik in naročnik. Pogodba natančno določuje delovne obveznosti, s katero se izvajalec zavezuje, da bo delo opravil, naročnik pa, da bo to delo plačal. Sklenitev podjemne pogodbe seveda nima predpisane oblike, saj gre za bolj dogovor med naročnikom in izvajalcem. Sklene se lahko tudi ustno, vendar je vedno znova bolje, da se podjemna pogodba sklene tudi pisno. Tako v primeru določenih težav ni veliko dokazil. S tem se najlažje izognete določenim nesporazumom oziroma temu, da delo ali plačilo ne bi bilo popolno.

Podjemna pogodba zahteva doslednost

Podjemna pogodba, tako kot katerakoli druga pogodba se mora pred podpisom natančno prebrati. Obseg del je lahko zelo širok. Obligacijski zakonik določa, da se lahko v sklopu podjemne pogodbe opravljajo razna dela – tako telesna kot tudi umska. V dejanski praksi pa se podjemna pogodba največkrat sklepa za razna fizična dela, popravila, čiščenje ali razna obrtniška dela. Vsekakor je ravno zaradi tega v Sloveniji ta vrsta pogodbe zelo pogosta. Na podjetniškem področju pa se podjemna pogodba sklepa na področju znanosti, umetnosti ali književnost.

Podjemna pogodba in določila

Podjemna pogodba je namenjena temu, da se omeji trajanje na čas ter pogostost in druga pomembna določila. Lahko gre za občasna ali začasna dela, kot tudi redna dela, ki se opravljajo med naročnikom in izvajalcem. Slovenska zakonodaja ne določa časovno trajanje pogodbe in se vse določi v pogodbi sami. Poudariti gre, da podjemna pogodba ne določa zaposlitve za določen ali nedoločen čas oziroma samozaposlitve. Ta vrsta pogodbe namreč temu nikakor ni namenjena. Delodajalec mora delovno razmerje določiti z drugo pogodbo, ki je temu bolj primerna.

Podjemna pogodba: Prednosti in slabosti

Tako kot vsaka pogodba, tudi podjemna, zagotavlja številne prednosti pa tudi slabosti. Preko te pogodbe lahko delo opravljajo tudi brezposelni ljudje ali študenti. Nikakor pa pogodba ne mora nadomestiti rednega dela. Nezaposleni pa morajo vsak podpis takšne pogodbe prijaviti na Zavod za zaposlovanje, saj lahko višina prihodka vpliva na višino denarnega nadomestila. Slabost pa je seveda socialna šibkost. Pogodba namreč ne plačuje prispevkov za socialno varnost, ki so v Sloveniji obvezni ter nujno potrebni.Podjemna pogodba ima svoje prednosti in slabosti, ki se jih je pred samim podpisom potrebno dobro zavedati. Vsekakor pa lahko za določene osebe prinese veliko pozitivnega.