Odškodninski zahtevek

Standard

Odškodninski zahtevek je sredstvo, s katerim oškodovanec uveljavlja svojo upravičenost do povrnitve nastale škode. Pri tem mora skozi proces uveljavljanja upravičenosti. Gre za odškodninski postopek, ki je pogoj za uveljavitev upravičenosti do povračila nastale škode. Zahtevek mora biti pravilno sestavljen. Osnova za sestavo je vsa potrebna dokumentacija. Ta dokumentacija dokazuje upravičenost do povrnitve nastale škode. Na podlagi zbrane vse potrebne dokumentacije se lahko sestavi odškodninski zahtevek. Odškodninski zahtevek se nato naslovi na odgovorno osebo. Največkrat se za zahtevek uporabljajo obrazci, ki so lahko enaki ali različni. Enaki obrazci so v primeru, da gre za isto zavarovalnico ter enako škodo oziroma obliko zavarovanje. Tako imamo lahko obrazce za avtomobilska zavarovanja, premoženjska zavarovanja ter ostala zavarovanja.

S pomočjo obrazcev je možno hitreje uveljaviti upravičenost do škode, poleg tega so vse potrebne informacije bolj pregledno in kakovostno predstavljene, razni koristniki pa lahko na njihovi osnovi pridobijo mnoge koristi. Takšne koristi so lahko razne informacije, ki se oblikujejo v statistične podatke. Z njimi lahko zavarovalnica ali kakšna podobna organizacija, analizira svoje pretekle aktivnosti, pripravi načrte za prihodnost, na njihovi podlagi lahko tudi oblikuje napoved prihodnost s pomočjo trendov. Obrazci imajo nekatere standardne sestavne dele, ki so običajno v veliki meri podobni vsem drugim. Sestavni deli so enaki zaradi splošno dobre prakse in uveljavljenih načel.

Tako imamo v večini primerov podatke o zavarovalnici z vsemi koristnimi informacijami. Za večjo reprezentančnost je običajno uporabljen logotip, ter mnoge koristne povezave do zavarovalnice oziroma druge organizacije. Bistvo zahtevka sestavljajo podatki o oškodovancu, povzročitelju škode ter povzročeni škodi. Pomembne informacije o oškodovancu in povzročitelju škode so predvsem imena in priimki, naslov, številke njihovih dokumentov, uradne označbe pomembni udeleženih predmetov ter mnoge podobne informacije.