»ČE TE DANES NI NA INTERNETU, TE NI«

Standard

Da je spletna stran zrcalo podjetja danes žvižgajo že vrabci na veji. Prav tako je splošno znano da če te danes ni na spletu, da te ni.

Pa so to res resnične trditve ali zgolj fraze, ki jih tako pogosto slišimo, da so postali že pravi klišeji, brez prave podlage?

Dejstvo je, da se vedno večji obseg transakcij za opravljene posle opravi ali pridobi na spletu. Dejstvo je tudi, da so vsa večja podjetja že prepoznala pomembnost spleta in mu namenjajo vedno večji delež svojega marketinško-oglaševalskega budgeta. Dejstvo je tudi, da dandanes marsikateri artikel ali storitev v ponudbi določenih podjetij, lahko kupiš samo in izključno na spletu! Dejstvo je tudi, da so vedno bolj v uporabi pametni telefoni in uporabniška izkušnja na teh napravah je popolnoma odvisna od izkušnje brskanja po spletu. Logično je da potemtakem vedno več nakupov in naročil kupci danes opravijo kar preko svojega telefona. Dejstvo je da danes povprečen uporabnik oziroma potrošnik nima veliko časa na voljo ter tudi potrpežljivosti ne, na drugi strani pa ime ponudbe kot še nikoli poprej v zgodovini. Vse to so neizpodbitna dejstva in teh dejstev je še veliko. Ampak ali to dejansko tudi pomeni, da te danes ni če nisi prisoten tudi na spletu?

Mogoče je to rahlo pretirana trditev, ampak čez nekaj časa ne bo več. Z vsakim novim dnem je odvisnost potrošnikov od internetnih nakupovanj in sklepanj poslov in pogodb on drugih oblik poslovanja, vse večja in s tem direktno povezana je tudi vse večja odvisnost podjetij od spletnih in drugih digitalnih kanalov. Zato se danes pri marsikaterem novem podjetju posel prične najprej z izdelavo spletne strani in takoj v nadaljevanju z izdelavo strategije digitalnega marketinga, potem pa sledijo še vse ostale pomembne komponente današnjega sodobnega načina poslovanja.

Torej pod črto, brez pretirane slabe vesti, vam lahko zagotovim, da fraza »če te danes ni na internetu, te ni« vsekakor drži!