ASUS PRENOSNIKI SO VSE BOLJ PRILJUBLJENI

Standard

V ponudbi prenosnih računalnikov imamo na izbiro precejšnjo množico različnih blagovnih znamk, ki se ponašajo z različnimi prednostmi, prav tako pa so med seboj precej različni v cenah. Med tistimi, ki veljajo za najboljše, so zagotovo Asus prenosniki, pri katerih lahko računamo z visoko kakovostjo, ki pa jo spremlja cena, ki je ob enakih karakteristikah nekoliko nižja od cene pri imenih, ki so na našem trgu uveljavljena nekoliko dlje.

Včasih je veljalo prepričanje, da spadajo Asus prenosniki med manj prestižne oziroma ponujajo manj, zato so tudi bolj poceni, kar pa že dolga leta ne drži več. Zagotovo spadajo med najboljšo ponudbo, seveda pa omogočajo izbiro v različnih cenovnih razredih, ki so odvisni tudi od naših zahtev in potreb. Tako so Asus prenosniki za vsakdanjo, osnovno rabo, lahko na voljo res tudi za 300 do 500 evrov, če želimo izjemno zmogljiv prenosnik, na primer takšnega za zahtevne igričarje, pa bo seveda tako kot pri drugih znamkah potrebno odšteti precej več, tudi nad tisočaka. Continue reading

PORAVNAVA – PRAVIČNA REŠITEV ZA VAS

Standard

Nesreča žal nikoli ne počiva. V vsakem trenutku se lahko zgodi, pa naj si bo to na cesti, v službi, doma ali kje drugje. Če že pride do nesreče, si seveda želimo, da bi bile posledice čim manjše, pa tudi to, da bi v primeru, da do nje ni prišlo po naši krivdi, dobili pravično in dovolj visoko odškodnino. Poravnava je rešitev za vas v vseh takšnih primerih – pri delovni nesreči, nezgodi, ki se vam zgodi na javnem mestu, prometni oziroma kakšni drugi nesreči!

Če ste imeli to nesrečo, da se vam je morda pripetila kakršna koli nezgoda, pri kateri ste bili oškodovani oziroma zanjo niste bili sami krivi, potem je prav, da čim prej poskrbite tudi za to, da vložite odškodninski zahtevek in tako dobite, kar vam pripada po zakonu. Poravnava vam omogoča, da kar se da hitro in na za vas najbolj enostaven način pridete do svojega denarja oziroma odškodnine, ki jo izplača zavarovalnica. Višina odškodnine je odvisna od same narave poškodbe ter še drugih različnih okoliščin, zagotovo pa je prav, da jo zahtevate, ne glede na to, kakšna je njena višina, saj vam ta enostavno zakonsko pripada, zato bi bilo to škoda ne izkoristiti. Continue reading

Blagovna znamka

Standard

Kadar pomislimo na najbolj prepoznavne blagovne znamke na svetu, jih lahko večinoma ločimo v dve kategoriji. Prve so blagovne znamke z dolgo tradicijo, ki po starosti večinoma prekašajo povprečnega človeka, druge pa so znamke, ki so sveže in nove, ter so ustvarile »bom« v zadnjem desetletju ali celo zgolj v zadnjih letih. Jasno je torej, da je na globalnem trgu še vedno dovolj prostora za nova imena in nova uspešna podjetja, pa naj ta ponujajo storitve ali proizvode, vendar pa mora vsaka nova blagovna znamkavključevati kar nekaj obveznih sestavin, če želi uspeti. Continue reading

Pogodba o zaposlitvi

Standard

Pogodba o zaposlitvi je osnovni dokument s katerim delavec in delodajalec opredelita medsebojne pravice in obveznosti iz delovne zakonodaje. Zakon, ki v osnovi ureja razmerja med delavcem in delodajalcem je Zakon o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ). Osnovni namen pogodbe o zaposlitvi je ureditev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovega razmerja in, ki temeljijo na opravljanju dela in vključitvi delavca v socialno zavarovanje.

Zakon o delovnih razmerjih med drugim določa dve temeljni obliki zaposlitve, to sta zaposlitev za določen čas ter zaposlitev za nedoločen čas.

Zaposlitev za določen čas je namenjena zaposlovanju delavcev za presežna dela ali drugače rečeno za primer povečanega obsega del v podjetju ima delodajalec možnost zaposliti delavca za dobo 2. let na podlagi pogodbe za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se podpisuje za določeno delovno mesto, v kolikor se delovno mesto delavca spremeni je lahko zaposlen zaradi prerazporeditve na drugo delovno mesto ponovno za določen čas 2. let. Continue reading

Subvencija za zaposlitev

Standard

Zaradi velikega števila brezposelnih je tudi pri nas vsako leto na voljo kar nekaj spodbud s strani države oziroma Evrope, ki naj bi pomagale, da bi se število zaposlenih povečalo. Med njimi so najbolj znane subvencije za prvo zaposlitev mladih in subvencije, ki spodbujajo k podjetništvu oziroma brezposelnim olajšujejo stroške poslovanja, v kolikor se odločijo za pot samostojnih podjetnikov oziroma odprejo drugo obliko podjetja. (Največkrat gre seveda za odločitev za status s.p.-ja, saj je za odprtje d.o.o. potrebno vložiti osnovni kapital v višini 7.500 evrov, ki ga brezposelni običajno nimajo, druge oblike podjetij pa so ljudem večinoma manj znane, čeprav se je možno odločiti tudi za družno z neomejeno odgovornostjo, zavod in podobno.)

Najbolj znana med vsemi subvencijami je subvencija za samozaposlitev. Gre za subvencijo, ki jo naša država črpa iz Evrope, pot do nje pa je precej preprosta. Prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, ki se odloči, da bi želel na lastno pot, mora o tej želji obvestiti svojega svetovalca, ta pa ga nato prijavi v program, skozi katerega bodo ocenili njegovo primernost za sredstva in brezposelni osebi nudili izobraževanje iz podjetništva (izobraževanje je obvezno in brez njega ne more podpisati pogodbe). Continue reading

Pogodba o delu

Standard

Kaj vam nudi pogodba o delu?

Pogodba o delu ali podjemna pogodba je legalna oblika opravljanja skoraj kateregakoli dela, ki pa je za izvajalca lahko zaradi visokega davka precej neugodna. Ker pa pogodba o delu zajema zelo široko področje tako fizičnih kot intelektualnih storitev, je kljub temu zelo dobrodošla pri tistih, ki nimajo stalnega dohodka ali tako visokega in rednega dohodka, da bi si lahko privoščili opreti s.p.

Pogodba o delu je visoko obdavčena z razlogom: v duhu časa in visoke brezposelnosti, ki je zajela Slovenijo, je večji del pozornosti usmerjen v aktivno politiko zaposlovanja mladih, s čimer bi se jim lahko zagotovila varna finančna in socialna prihodnost. Tega pogodba o delu namreč ne zagotavlja, pogodba o zaposlitvi pa je rizična tako za delojemalca kot delodajalca, sploh v primeru, ko na eni ali drugi strani pride do nespoštovanja pogodbenih členov in vsesplošnega nezadovoljstva. Continue reading

Odškodninski zahtevek

Standard

Odškodninski zahtevek je sredstvo, s katerim oškodovanec uveljavlja svojo upravičenost do povrnitve nastale škode. Pri tem mora skozi proces uveljavljanja upravičenosti. Gre za odškodninski postopek, ki je pogoj za uveljavitev upravičenosti do povračila nastale škode. Zahtevek mora biti pravilno sestavljen. Osnova za sestavo je vsa potrebna dokumentacija. Ta dokumentacija dokazuje upravičenost do povrnitve nastale škode. Na podlagi zbrane vse potrebne dokumentacije se lahko sestavi odškodninski zahtevek. Odškodninski zahtevek se nato naslovi na odgovorno osebo. Največkrat se za zahtevek uporabljajo obrazci, ki so lahko enaki ali različni. Enaki obrazci so v primeru, da gre za isto zavarovalnico ter enako škodo oziroma obliko zavarovanje. Tako imamo lahko obrazce za avtomobilska zavarovanja, premoženjska zavarovanja ter ostala zavarovanja. Continue reading